ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про замовлення та продаж товарів і послуг

 

За умовами даного Договору, Фізична особа – підприємець Снісар Любов Григорівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2925820225), яка діє на підставі чинного законодавства, надалі за текстом Договору іменована – «Продавець», з однієї сторони, пропонує фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі, надалі за текстом Договору іменована – «Покупець», в подальшому разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти Публічний договір про замовлення та придбання товару та/або послуги за допомогою інтернет-сайту (HTTPS: //drleather.com.ua) Продавця на умовах, передбачених нижче.

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

1.1. «Договір (Договір публічної оферти)» – публічний Договір, укладений між Продавцем та Покупцем, умови якого згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем ((у випадках оформлення замовлення на товари чи/або послуги через інтернет-сайт (HTTPS: //drleather.com.ua/) Продавця чи/або у випадку оплати в повному розмірі товарів чи/або послуг Покупцем у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України)) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.

1.2.  «Оферта» – пропозиція Продавця укласти даний Публічний договір на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб.

1.3. «Акцепт» прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (оформлення Покупцем замовлення на товари чи/або послуги через інтернет-сайт HTTPS: //drleather.com.ua/ Продавця чи оплата в повному розмірі товарів чи/або послуг Продавця Покупцем).

1.4. «Продавець» - зареєстрований в установленому законодавством України порядку суб'єкт господарювання, а саме, фізична особа – підприємець, Снісар Любов Григорівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2925820225), яка через власний інтернет-сайт HTTPS: //drleather.com.ua/ пропонує та здійснює, шляхом акцептування даного Договору, продаж товарів та/або послуг Покупцям.

1.5. «Покупець» - необмежене коло фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, які, шляхом оформлення замовлення на товари чи/або послуги через інтернет-сайт HTTPS: //drleather.com.ua/ Продавця чи/або шляхом оплати в повному розмірі товарів чи/або послуг Продавця, акцептували публічну оферту Продавця на укладення даного Договору.

1.6. «Інтернет-сайт» – належний Продавцю відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному веб-сайті за адресою HTTPS: //drleather.com.ua/, який дозволяє ознайомитись з товарами (зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, тощо) та послугами (переліком послуг, умов надання послуг, ціною на надання послуг, умовами оплати послуг тощо) та зробити відповідне замовлення.

1.7. «Користувач інтернет-сайту Продавця» (далі – «Користувач») - будь-яка особа, яка має доступ до інтернет-сайту Продавця HTTPS: //drleather.com.ua/ і використовує його функціональність і сервіси.

1.8. «Реєстрація» - процедура внесення персональних даних Користувача в спеціальну форму на сторінках Інтернет-сайту з метою здійснення замовлення товарів чи/або послуг. При цьому Користувач стає зареєстрованим.

1.9.  «Акаунт» – сукупність інформації про Користувача, яка ним надана під час реєстрації на інтернет-сайті HTTPS: //drleather.com.ua/ Продавця.

1.10. «Замовлення» (оформлення Замовлення) – заявка Користувача на придбання товарів чи/або послуг опублікованих (представлених) на інтернет-сайті Продавця, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми на Інтернет-сайті Продавця.

1.11. «Підтвердження замовлення» - повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

1.12. «Товар» - будь-які товари, інформацію про які розміщено на інтернет-сайті Продавця.

1.13. «Послуги» - будь-які послуги, що надаються Продавцем, інформацію про які розміщено на інтернет-сайті Продавця.

1.14. «Ціна товарів та послуг» - платіж, розмір якого встановлюється Продавцем на власному інтернет-сайті за передачу Покупцю обраного (замовленого) ним товару чи/або за надання Покупцю певних послуг.

1.15. «Істотний недолік товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

 

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, в розумінні статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від правового статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати, доставки та повернення товару чи/або порядок оформлення замовлення, отримання, оплати послуги.

2.2. За умовами даного Договору, Покупець товарів чи/або послуг, здійснює замовлення та купівлю товарів чи/або послуг у Продавця через інтернет-сайт (HTTPS: //drleather.com.ua/) Продавця.

2.3.  Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

2.4. Відповідно до положень ч.2. ст. 642 Цивільного кодексу України, оформлення замовлення на товари чи/або послуги через інтернет-сайт (HTTPS: //drleather.com.ua/) Продавця є акцептом даної оферти, крім того, оферта також є прийнятою у випадку оплати в повному розмірі товарів чи/або послуг Покупцем, в таких випадках, дії Покупця прирівнюється до укладення Договору.

2.5. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Продавця. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Покупця, так і для Продавця. Якщо Покупець не згодний з умовами даного Договору, він не вправі здійснювати замовлення чи/або оплачувати купівлю товарів чи/або послуг Продавця.

2.6. Укладаючи Договір, Покупець дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, а саме, для можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує факт ознайомлення з Угодою користувача, яка розміщена на сайті Продавця за посиланням https://drleather.com.ua/ua/privacypolicy/, також, Покупець підтверджує, що він ознайомився з обсягом прав та обов’язків, встановлених Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2.7. Власник інтернет-сайту в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться на інтернет-сайті. Зміни до Договору стають чинними після розміщення таких змін до Договору на інтернет-сайті. Даний порядок поширюється на Продавця та Користувача інтернет-сайту, при цьому, в разі внесення змін в порядку вказаному у цьому пункті Договору, Договір продовжує свою дію в редакції Договору, яка діяла станом на момент укладення Даного Договору, зміни до вже укладеного Договору вносяться виключно за взаємною згодою Сторін.

2.8. Даючи згоду на укладення даного Договору, Користувач/Покупець повністю усвідомлює та погоджується, що усі товари/послуги вказані в розділі «Каталог» інтернет-сайту Продавця вимагають при їх використанні і застосуванні спеціальних  знань і умінь, а отже, Продавець не гарантує, що будь-які товари чи/або послуги, а також, їх властивості відповідатимуть очікуваним Покупцем результатам.

2.9. Даючи згоду на укладення даного Договору, Користувач/Покупець визнає та розуміє, що характеристики товарів та інструкції до товарів наведені на інтернет-сайті Продавця складені для необмеженого кола Покупців, а отже, є орієнтовними і не гарантують отримання Покупцем бажаного результату, оскільки залежать від потреб, обставин та характеристик виробу кожного конкретного Користувача/Продавця, в будь-якому випадку, вказані Продавцем характеристики товарів та інструкції до товарів не звільняють Покупця від обов’язку самостійної перевірки і випробування впливу товару на кінцевий виріб.

 

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором передати у власність Покупця товар та/або надати Покупцю послугу, а Покупець зобов’язується прийняти товар чи/або послугу і оплатити його/її вартість на умовах даного Договору.

3.2. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

3.3. Цей Договір регулює купівлю-продаж через інтернет-сайт Продавця, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів чи/або послуг через інтернет-сайт по категоріям;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на інтернет-сайті;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на інтернет-сайті;

г) виконання, передачу чи/або доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА ІНТЕРНЕТ-САЙТІ ПРОДАВЦЯ

4.1. Для формування замовлень на інтернет-сайті Продавця, Користувач може пройти процедуру реєстрації та зазначити необхідні дані, згідно з анкетою.

4.2. Під час реєстрації на інтернет-сайті, Користувач зобов'язується надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Користувачем, який має намір набути статус Покупця. Покупець, що реєструється на інтернет-сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля, при цьому Користувач має право зареєструватися на сайті лише 1 (один) раз.

4.3. У процесі реєстрації на інтернет-сайті, Користувач вказує логін і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані під час реєстрації, зберігати ці дані в недоступному для сторонніх осіб місці. За всі дії, що здійснені від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе винятково Користувач.

Сам Факт реєстрації Користувача на інтернет-сайті Продавця не вважається акцептом оферти в розумінні розділу 5 та п.2.4. даного Договору.

4.4.  Користувач/Покупець підтверджує свою згоду отримувати на свою адресу електронної пошти, що була зазначена ним при заповненні реєстраційної анкети на інтернет-сайті або при фактичному використанні інтернет-сайту, повідомлення, а також безстрокову згоду на отримання комерційних, рекламних, інших пропозицій від Продавця (про новинки продукції, акції та інше), а в разі, якщо Користувач/ Покупець висловить намір відмовитися від отримання вищевказаної інформації, він має можливість в самому листі розсилки здійснити відповідні зміни.

 

5. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Прийняття Користувачем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на товар чи/або послугу на інтернет–сайті чи/або шляхом повної оплати за товар чи/або послугу. Моментом укладення Договору є підтвердження замовлення Продавцем.

 

6.ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн через інтернет-сайт (HTTPS: //drleather.com.ua/) шляхом додавання товарів чи/або послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки «купити» та натискає кнопку «оформити замовлення», після чого, зареєстрований Покупець/Користувач вводить відповідні «логін» і «пароль», в свою чергу, незареєстрований Користувач (новий Покупець) здійснює заповнення анкети та надає персональні дані, а саме: найменування Покупця, телефон, електронну адресу, місце отримання замовлення, коментар до замовлення (за необхідності).

6.2. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, надіслане за допомогою засобів зв’язку Покупцю). У випадку відсутності замовлених товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі видалити зазначений товар із замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця. У випадку відсутності можливості у Покупця надати замовлену Покупцем послуги, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі видалити зазначену послугу із замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця.

6.3. Будь-які відомості про Товар/Послуги, що містяться на інтернет-сайті Продавця, носять виключно інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі властивості та характеристики Товару/Послуги, відтак, інформація наведена Продавцем у розділі «Каталог» інтернет-сайту Продавця не може слугувати єдиною чи визначальною підставою для купівлі товарів чи/або послуг у Продавця.

 

7.ЦІНА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКА ТОВАРІВ

7.1. Повна вартість товарів та послуг вказується в розділі «Каталог» інтернет-сайту Продавця. Ціна товарів та послуг вказується в національній валюті –українській гривні і включає в себе всі передбачені законодавством податки та збори.

7.2.  Ціни на товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відображається в розділі «Каталог» інтернет-сайту Продавця. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим Договором порядку оплату Товару чи/або послуги. У випадку невірного зазначення ціни замовленого товару чи/або послуги Продавець інформує про це Покупця та отримує підтвердження замовлення по зміненій ціні товару чи/або послуги або анулювання замовлення. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення замовлення.

7.3. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем товар/послугу не допускається. Зобов'язання Покупця по оплаті товару вважаються виконаними з моменту отримання Продавцем коштів (зарахування на банківський рахунок Продавця) за замовлені товари/послуги.

7.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за товари чи/або послуги здійснюються способами, вказаними на інтернет-сайті Продавця в розділі «Оплата і Доставка» в розмірі 100% від вартості товару чи/або послуги. Товар/послуга вважаються оплаченими з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.

7.5.  Укладаючи даний Договір, Покупець підтверджує, що оплата товарів/послуг буде проведена одним із способів, вказаними на інтернет-сайті Продавця в розділі «Оплата і Доставка», а саме:

7.5.1. Оплата замовлення он-лайн банківською карткою Visa і MasterCard;

7.5.2. Безготівково-розрахунковим способом (з надсиланням Продавцем Покупцю ((на вказану електронну пошту)) рахунку-фактури).

7.6. Порядок та умови доставки товарів вказуються на інтернет-сайті Продавця в розділі «Оплата і Доставка». Вартість доставки на інтернет – сайті Продавця не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника). Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки вони залежать від дій третіх осіб (перевізників). Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем компанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником.

7.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності кур'єра або представника транспортної компанії перевірити відповідність товару за якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності). Покупець або представник Замовника при прийомі товару своїм підписом експрес-накладної, наданою транспортною компанією, підтверджує, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

7.8. Право власності на товар, переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі замовленого (сплаченого) Товару Покупцеві.

 

8.ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

8.1 Порядок надання та отримання послуг визначається положеннями даного Договору, всі питання, що виникли в процесі отримання послуг, Покупець може з'ясувати у Продавця за контактними даними, зазначеними в розділі «Майстерня» інтернет-сайту (HTTPS: //drleather.com.ua/) Продавця.

8.2. Факт отримання послуг Покупцем - фізичною особою підтверджується оплатою таким Покупцем послуг Продавця. Продавець надсилає Покупцю рахунок та квитанцію про оплату послуги.

8.3. Факт отримання послуг Покупцем - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Продавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Продавець зобов’язаний надіслати Покупцю підписаний рахунок та підписаний акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Покупець зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Продавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

8.4. У разі, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту направлення Акту, на поштову адресу Продавця не надійшов підписаний Покупцем 2-й примірник Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Продавець підписує Акт приймання-передачі наданих послуг в односторонньому порядку.

 

9.ПОВЕРЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ, УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ НАДАНИХ ПОСЛУГ

9.1. Замовник має право відмовитися від Товару у будь-який час до його передачі, або після передачі Товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

9.2. Повернення Товару належної якості можливий у випадку, якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, підтверджуючий факт покупки – квитанція про оплату та копія експрес-накладної, що надає транспортна компанія при отриманні товару.

9.3. Повернення товару, у випадках, передбачених законом і цим Договором, здійснюється за адресою вказаною в розділі «Контактна інформація» інтернет-сайту (HTTPS: //drleather.com.ua/) Продавця. При відмові Покупця від товару належної якості, Продавець повертає грошові кошти у розмірі вартості такого товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається. Повернення суми здійснюється на вказаний рахунок Покупця, після повернення товару, на основі листа-звернення Покупця на електронну пошту Продавця з наданням сканованих копій документів, що підтверджують факт покупки.

9.4. Повернення товару неналежної якості можливе упродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту його отримання за умови, що товар не був у використанні, а також були збережені: його товарний вид, споживчі властивості, етикетки, ярлики, а так само за наявності фабричної упаковки. Не допускається нанесення на упаковку написів, адрес і іншого. Під товаром неналежної якості розуміється товар, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей.

9.5. Продавець не відповідає за недоліки товару, які виникли після передачі його Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

9.6. Якщо причиною повернення послужила помилка Продавця, Продавець оплачує зворотну пересилку товару. Під помилкою Продавця мається на увазі: відправлення іншої моделі; невідповідність кольору моделі фотографії. При цьому, не враховується невідповідність відтінку того ж кольору (яскраво червоний - кораловий), у зв'язку з тим, що на різних моніторах одне і те ж зображення може виглядати по-різному.

9.7. Покупець має право на обмін товару у випадках передбачених визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

9.8. В разі порушення Продавцем обумовлених Сторонами строків надання послуг чи виявлення недоліків у наданні послуг, Покупець в порядку статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів» може відмовитись від Договору, вимагати зменшення ціни надання послуг, безплатного усунення виявлених недоліків.

 

10.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

10.1. Продавець має право:

10.1.1. вносити зміни в цей Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари/Послуги), що пропонуються на інтернет-сайті;

10.1.2.  відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар/надати Послугу;

10.1.3.  вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

10.1.4. без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам;

10.1.5. розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування інтернет-сайту або захисту Продавця та Покупця, якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України;

10.1.6. в односторонньому порядку призупинити продаж товарів/надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

10.1.7. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

10.2.  Продавець зобов’язаний:

10.2.1. надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;

10.2.2. передати товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий товар;- надавати послуги якісно та вчасно.

10.3.  Покупець має право:

10.3.1. зареєструватись на інтернет-сайті Продавця;

10.3.2. у разі не згоди з будь-яким пунктом Договору оферти, відмовитись від покупки товарів/прийняття послуг, реєстрації на інтернет-сайті Продавця, та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором;

10.3.3. звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару/Послуг;

10.3.4.  вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

10.3.5.   інші права, передбачені чинним законодавством України.

10.4. Покупець зобов’язаний:

10.4.1.  до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на товари чи/або послуги, що пропоновані Продавцем на інтернет-сайті;

10.4.2.  повідомити всі необхідні дані, які ідентифікують його як Покупця, шляхом власноручного внесення даних при оформленні замовлення/реєстрації Користувача та підтримувати актуальність таких даних;

10.4.3.    своєчасно оплатити замовлений Товар/Послугу (і його доставку, у разі необхідності доставки Товару);

10.4.4.    належним чином оформити прийняття Товару чи/або Послуги (в тому числі підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання товару чи/або послуги), пред’явити документ, що посвідчує особу (особу, уповноважену на отримання товару);

10.4.5.  перевірити якість та кількість Товару чи/або якість надання послуги при їх отриманні від Продавця;

10.4.6. не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;

10.4.7.  належним чином виконувати усі умови даного Договору.

 

11.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України.

11.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (в тому числі, але не виключно, інформації, зазначеної в пункті 6.1. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

11.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушенням роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо.

11.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.

11.5. Інтернет-сайт Продавця не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

11.6. У випадку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) передбачених розділом 12 даного Договору, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору.

11.7. Продавець не несе будь-яку відповідальність за передачу товарів, ненадання або неналежне надання послуг Покупцю за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Продавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Покупця та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб).

11.8. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

11.9. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань по даному Договору, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

12.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це другу Сторону.

12.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 12.2. цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором.

12.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має письмово повідомити другу Сторону.

12.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

 

13.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

14.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

14.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Покупцем чи відмова виконувати умови укладеного Договору Покупцем є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

14.3. Продавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

14.4. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його замовлення.

14.5. Продавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Продавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила купівлі товарів та надання та отримання послуг за даним Договором. При цьому Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на інтернет-сайті Продавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього є дійсною.

14.6.   Інтернет-сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на інтернет–сайті (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт Інтернет-магазину обов'язкове.

 

15.РЕКВІЗИТИ

                   ПРОДАВЕЦЬ:

Фізична особа – підприємець

Снісар Любов Григорівна

 (Реєстраційний номер облікової

картки платника податків та

 інших обов’язкових платежів: 2925820225;

Адреса: Львівська обл., м. Львів,

вул. Під Голоском, буд. 17, кв. 68
IBAN: UA363253210000026006053711646

Назва банку: ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

_____________________________________________

м.п.